Колко малко му трябва на човек

Здраве, обич и слънце…

Едно цвете на път за студиото, малко вдъхновение и няколко усмивки, щедро раздадени на непознати.

Ах, нека да е лято!

2014-06-06 13.36.50

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s